• Tarikh Kemaskini 13 January 2020

Terma dan Syarat Penggunaan

Dengan memuat turun, memasang dan/atau menggunakan aplikasi myKafeTEEN, anda bersetuju bahawa anda telah membaca, memahami, menerima dan bersetuju dengan Terma dan Syarat Penggunaan ini.

Penggunaan anda di Perkhidmatan ini adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri dan anda mengakui bahawa myKafeTEEN adalah tidak bertanggungjawab atas semua ganti rugi, kerugian, kos atau perbelanjaan yang mungkin ditanggung oleh anda yang disebabkan oleh perkhidmatan yang tidak beroperasi seperti yang sepatutnya atau menyebabkan kerugian atau kerosakan kepada mana-mana data dan/atau peranti mudah alih dan/atau komputer dan/atau kerugian-kerugian lain yang ketara dan/atau tidak ketara.

 

 1. Terma Penggunaan
  Berikut adalah syarat-syarat utama penggunaan dan penyertaan anda dalam aplikasi myKafeTEEN.

  1.1    Konsultasi melalui Platform

  1.1.1 myKafeTEEN adalah sebuah aplikasi mudah alih yang menyediakan platform untuk berkomunikasi dengan pengguna lain myKafeTEEN serta mendapatkan nasihat daripada Pakar kami (doktor, kaunselor dan pakar-pakar agama) berkenaan kesihatan reproduktif dan gaya hidup social.

  1.1.2    Adalah penting bahawa maklumat yang anda berikan adalah tepat dan bahawa anda juga boleh mendedahkan fakta-fakta berkaitan yang mungkin boleh mempengaruhi maklumat dan/atau nasihat yang diberi oleh Pakar kepada anda. Jika anda memberi maklumat seseorang selain daripada diri anda, anda perlu memastikan bahawa mereka benar-benar memahami Terma Penggunaan, Polisi Privasi dan bagaimana maklumat mereka akan digunakan serta anda juga mempunyai otoriti mutlak untuk memberikan maklumat mereka kepada kami dan juga semua kebenaran yang berkaitan bagi pihak mereka.

  1.2   Artikel, Video dan Infografik

  1.2.1   Melainkan telah mendapat kebenaran LPPKN, anda adalah tidak dibenarkan sama sekali untuk mengubah dan/atau memanipulasi mana-mana kandungan yang dimuatnaik dalam aplikasi myKafeTEEN dan/atau kandungan yang dikongsi oleh LPPKN melalui pautan daripada sumber luar.

  1.3   Forum melalui Platform

  1.3.1   Anda tidak dibenarkan untuk menerbitkan sebarang bentuk kandungan yang boleh ditafsirkan, menurut budi bicara mutlak LPPKN, sebagai:-
  (i)     kesat, membuli, fitnah, mengganggu, merosakkan, membenci, tidak tepat, melanggar syarat-syarat, menfitnah, tidak senonoh, lucah, menyerang, lucah, mengejutkan, mengancam, menyalahi undang-undang, ganas atau kasar;
  (ii)     melanggar undang-undang;
  (iii)    meletakkan risiko kepada privasi dan keselamatan data pengguna lain;
  (iv)   mempromosi sebarang produk, barangan atau perkhidmatan;
  (v)    menggalakkan ketaksuban, diskriminasi, kebencian, sikap tidak bertoleransi atau perkauman; dan/atau
  (v)    menghasut keganasan.

  selepas daripada ini dirujuk secara kolektif sebagai "Kandungan Tidak Diterima").

  1.3.2   Menurut budi bicara mutlak LPPKN, LPPKN boleh mengambil apa-apa tindakan yang difikirkan perlu dan/atau sesuai, termasuk, tanpa had, dengan memberi amaran kepada anda, penggantungan atau penamatan akaun anda, memadam semua kandungan yang tidak menyenangkan, dan/atau melaporkan anda kepada pihak penguatkuasaan undang-undang, secara langsung atau tidak langsung, terhadap anda untuk mana-mana Kandungan Tidak Diterima Yang diterbitkan.
   
 2. Pembatasan Liabiliti
  Penggunaan Aplikasi atau Perkhidmatan adalah di atas risiko dan tanggungan anda sendiri sepenuhnya. Sekiranya anda tidak bersetuju atau tidak berpuas hati dengan mana-mana bahagian Aplikasi atau Perkhidmatan, anda dinasihatkan untuk berhenti dari menggunakan Aplikasi atau Perkhidmatan dalam aplikasi myKafeTEEN ini.
   
 3. Undang-undang
  Penggunaan aplikasi myKafeTEEN ini dan apa-apa pertikaian yang timbul daripada penggunaan aplikasi myKafeTEEN adalah tertakluk kepada undang-undang Malaysia.
   
 4. Tiada Jaminan
  Kami atau mana-mana pihak ketiga tidak memberikan sebarang waranti atau jaminan mengenai ketepatan, ketepatan masa, prestasi, kelengkapan atau kesesuaian maklumat dan bahan yang ditawarkan oleh aplikasi myKafeTEEN untuk tujuan tertentu. Anda mengakui bahawa apa-apa maklumat dan bahan-bahan mungkin mengandungi ketidaktepatan atau kesilapan dan kami dengan jelas mengecualikan liabiliti untuk sebarang ketidaktepatan atau kesilapan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

  Penggunaan mana-mana maklumat atau bahan-bahan myKafeTEEN ini adalah pada risiko anda sendiri, yang mana kami adalah tidak bertanggungan. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa sebarang produk, Perkhidmatan atau maklumat yang disediakan melalui aplikasi ini memenuhi keperluan khusus anda.