• Tarikh Kemaskini 17 January 2023

Permohonan boleh dibuat melalui emel kepada mohondata@lppkn.gov.my

Dokumen-dokumen yang diperlukan :

1. Surat rasmi permohonan data kepada Ketua Pengarah LPPKN

2. Proposal/ kertas kerja kajian

3. Surat pengesahan pelajar

Prosedur permohonan adalah sepertimana carta alir