Bahasa :

faq2 | hubungi2 | maklumbalas2 | peta2

A- A A+
Saiz Font :
Header Laman Web LPPKN

faq2 | hubungi2 | maklumbalas2 | peta2SIARAN MEDIA HENTIKAN PENULARAN COVID-19: LINDUNGI HAK DAN KESIHATAN WANITA DAN GADIS

KUALA LUMPUR, 11 JULAI - ‘Hentikan Penularan COVID-19: Lindungi Hak dan Kesihatan Wanita dan Gadis’ (Putting The Brakes On Covid-19: How To Safeguard The Health and Rights of Women and Girls Now) merupakan tema sambutan Hari Penduduk Sedunia 2020 yang diumumkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB).Sehubungan  dengan  itu,  Kementerian  Pembangunan Wanita,  Keluarga  dan  Masyarakat (KPWKM)  dengan  kerjasama  United  Nations  Population  Fund  (UNFPA)  ingin  menarik perhatian dan kesedaran semua pihak untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang isu dan cabaran kependudukan di Malaysia terutamanya golongan wanita dan gadis.

Menurut Pertubuhan Buruh Antarabangsa lebih 70 peratus petugas sektor kesihatan dan sosial adalah golongan wanita.   Oleh itu, adalah amat wajar penghargaan diberikan kepada mereka yang telah banyak berkorban masa dan tenaga serta bertungkus lumus sebagai barisan  hadapan  demi  memastikan  kesihatan  setiap  penduduk  dan  individu  terjamin daripada dijangkiti COVID-19.

 Demi  memastikan  keselamatan  kesihatan  wanita  dan  gadis  dilindungi  KPWKM  telah mewujudkan Talian Khas Kaunseling COVID-19 bagi memberi sokongan psikologi kepada wanita  dan  orang  ramai  yang  terkesan  akibat  penularan  wabak  dan  Perintah  Kawalan Pergerakan (PKP). Perkhidmatan tele-kaunseling 24 jam setiap hari merupakan salah satu inisiatif kerajaan untuk memastikan kesihatan mental rakyat Malaysia sentiasa berada di tahap yang stabil.

 Bagi memastikan golongan wanita yang bekerja terus produktif, majikan di negara ini juga digalakkan  untuk  melaksanakan  kaedah  bekerja  dari  rumah,  memberi  kebenaran  waktu kerja anjal dan sistem penggiliran jadual kerja antara suami dan isteri yang mempunyai anak kecil.     Meskipun   mencabar,   langkah   ini   membantu   ramai   wanita   khususnya   yang berkeluarga  untuk  terus  menyumbang  kepada  pembangunan  ekonomi  negara  dengan memanfaatkan   sepenuhnya   kepesatan   teknologi   komunikasi   di   samping   melindungi kesihatan mereka daripada terdedah kepada jangkitan COVID-19.

UNFPA  menganggarkan  bahawa  tempoh  enam  (6)  bulan  di  dalam  tempoh  PKP  akan menyebabkan  tujuh  (7)  juta  kehamilan  yang  tidak  dirancang  di  seluruh  dunia.  Dalam memperkukuhkan perkhidmatan kesihatan reproduktif ketika tempoh kawalan pergerakan, LPPKN bekerjasama dengan UNFPA menyediakan khidmat nasihat perancang keluarga secara   atas   talian   dan   juga   khidmat   penghantaran   kontraseptif   kepada   pelanggan terutamanya kumpulan berpendapatan rendah. Selain itu,   pendidikan reproduktif secara atas talian turut disampaikan kepada remaja.

Bersempena sambutan Hari Penduduk Sedunia 2020, KPWKM melalui Lembaga Penduduk dan  Pembangunan  Keluarga  Negara     (LPPKN)  dan  UNFPA  serta  Pusat  Pengajian Kependudukan,  Universiti  Malaya,  akan  melaksanakan  pelbagai  aktiviti  seperti  kajian pendapat umum secara atas talian, seminar melalui webinar pada 27 Julai ini mengenai The Social, Health and Economic Impact of COVID-19 in Malaysia yang akan membincangkan tentang  norma  baharu  kehidupan  termasuk  kesannya  terhadap  sosial,  ekonomi  dan kesihatan  reproduktif.  Sebarang  maklumat  lanjut  mengenai  sambutan  Hari  Penduduk Sedunia 2020 boleh diperoleh dengan melayari laman web LPPKN: www.lppkn.gov.my.

 ####

 Disediakan oleh:

Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)