Bahasa :

faq2 | hubungi2 | maklumbalas2 | peta2

A- A A+
Saiz Font :
Header Laman Web LPPKN

faq2 | hubungi2 | maklumbalas2 | peta2Pusat Keluarga LPPKN

PENGENALAN

Pejabat LPPKN Negeri Selangor yang bertempat di Shah Alam telah dipilih sebagai Pusat Keluarga LPPKN yang pertama di Malaysia. Pelbagai program dan aktiviti sedia ada dan baru yang menggambarkan fungsi dan peranannya sebagai Pusat Keluarga LPPKN telah diatur dan dilaksanakan dan telah mendapat sambutan baik daripada pelanggan.

OBJEKTIF PUSAT KELUARGA LPPKN

Tujuan utama penubuhan Pusat Keluarga LPPKN adalah bagi menyumbang ke arah pembentukan individu, keluarga dan masyarakat yang kukuh, berakhlak, sihat, berilmu dan harmoni melalui perkhidmatan kekeluargaan yang berkualiti, mesra pengguna dan berkesan.


FUNGSI PUSAT KELUARGA LPPKN

Antara fungsi Pusat Keluarga LPPKN adalah seperti berikut :

  • Melaksanakan program pembangunan keluarga menerusi kursus dan aktiviti yang boleh meningkatkan tahap pengetahuan serta kemahiran dalam aspek keibubapaan dan kekeluargaan.

  • Melaksanakan program dan aktiviti reproduksi manusia melalui perkhidmatan klinikal dan kaunseling kepada kumpulan sasar.

  • Menyediakan program advokasi, promosi serta penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam bidang kependudukan, pembangunan keluarga dan reproduksi manusia. Bertindak sebagai focal point untuk program pembangunan keluarga di peringkat negeri, dan bekerjasama dengan exco negeri yang bertanggungjawab kepada isu wanita dan keluarga. Menyediakan satu pusat sumber bagi membantu pihak berkenaan mendapat maklumat mengenai kependudukan, keluarga dan reproduksi manusia.