Bahasa :

faq2 | hubungi2 | maklumbalas2 | peta2

A- A A+
Saiz Font :
Header Laman Web LPPKN

faq2 | hubungi2 | maklumbalas2 | peta2Modul Kesejahteraan Hidup

PENGENALAN

Modul Kesejahteraan Hidup yang dibangunkan untuk golongan muda berusia 16 tahun ke atas bertujuan untuk membentuk mereka menjadi individu yang sihat, berdaya tahan dan bertanggungjawab dengan nilai-nilai moral yang positif. Kemahiran yang dipelajari membolehkan mereka menghadapi cabaran dalam kehidupan seharian dan mengamalkan gaya hidup sihat.

Modul ini dibangunkan bagi menerapkan nilai-nilai kerohanian dan kepercayaan agama. Ianya dijalankan dalam bentuk interaktif dan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran seperti lakonan, kuiz, permainan, perbincangan kumpulan dan persembahan video untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan.

KURIKULUM MODUL INI MELIPUTI 4 ASPEK UTAMA

Unit 1 : Jantina dan Gender

 • Definasi dan Konsep Jantina dan Gender
 • Perundangan Negara, Konvensyen/Perjanjian Antarabangsa
 • Hak dan Diskriminasi

Unit 2 : Kekeluargaan

 • Keluargaku Sayang
 • Seksualiti : Nilai dan Tanggungjawab
 • Tanggungjawab Seksual
 • Sudahkan Saya Bersedia?
 • Bukan Saya Bukan Sekarang

Unit 3 : Pembangunan Kemahiran

 • Menghindari Situasi Berisiko Tinggi
 • Kemahiran Teknik Penangguhan
 • Kemahiran Teknik Penolakan

Unit 4: Hidup Tanpa Keganasan

 • Definasi dan Konsep Keganasan
 • Gangguan Seksual
 • Rogol

Unit 5 : Pelan Tindakan

 • Mesej Penting