Bahasa :

faq2 | hubungi2 | maklumbalas2 | peta2

A- A A+
Saiz Font :
Header Laman Web LPPKN

faq2 | hubungi2 | maklumbalas2 | peta2BENGKEL LATIHAN ASAS KAPASITI PENJAGAAN  IBU SELEPAS BERSALIN MAMACARE 2019

 

Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) telah melaksanakan Bengkel Latihan Asas Kapasiti Penjagaan  Ibu Selepas Bersalin Mamacare bermula pada tahun 2012. Pada tahun 2019, sebanyak 15 bengkel telah dilaksanakan pada bulan April hingga September melibatkan 300 orang peserta telah dilatih yang menjadikan keseluruhannya seramai 1,431pengamal di seluruh Malaysia.

Bengkel Latihan Pembangunan Kapasiti ini dijalankan berasaskan garis panduan yang disediakan oleh LPPKN, Unit TCM, KKM dan JPK. Peserta yang berjaya mengikuti latihan akan dianugerahkan Sijil Keterampilan yang mengiktiraf kelayakan mereka sebagai Pengamal MamaCare. 

Fasa pelaksanaan program terbahagi kepada 3 iaitu:

Fasa 1 – Sesi latihan

 Peserta (pelatih) dipilih daripada wanita dalam kalangan isi rumah B40 berdasarkan kelayakan dan syarat-syarat yang ditetapkan. Proses pemilihan peserta dilaksanakan dengan kerjasama tenaga pengajar MamaCare. Peserta yang dipilih akan diberikan latihan menggunakan Modul Penjagaan Selepas Bersalin MamaCare yang dibangunkan berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh JPK. Peserta turut dilatih dalam aspek asas keibubapaan dan kaunseling. Tempoh masa bagi 1 bengkel adalah 4 hari 3 malam.

Fasa 2 – Penilaian 10 jam

 Pelatih MamaCare akan menjalani latihan amali di Pusat Keluarga LPPKN/premis LPPKN (seluruh negara). Pelatih perlu menjalani latihan amal di bawah pengawasan tenaga pengajar MamaCare bagi tempoh sekurang-kurangnya 10 jam.

 Fasa 3 – Perkhidmatan di rumah/ Spa

 Setelah tamat latihan dan menjalani latihan amali, Pengamal MamaCare boleh memberikan perkhidmatan dari rumah ke rumah atau spa. Senarai pengamal MamaCare yang menawarkan perkhidmatan MamaCare disediakan mengikut negeri bagi memudahkan penyelarasan dan penawaran perkhidmatan kepada klien.  Bagi pengamal MamaCare yang mempunyai kemahiran ICT, mereka juga akan diberi bimbingan bagi perkhidmatan secara e-commerce.

 

BAHAGIAN KESEJAHTERAAN KELUARGA