Bahasa :

faq2 | hubungi2 | maklumbalas2 | peta2

A- A A+
Saiz Font :
Header Laman Web LPPKN

faq2 | hubungi2 | maklumbalas2 | peta2Tinjauan Pendapat Sempena Hari Ibu 2015

TINJAUAN PENDAPAT

SEMPENA HARI IBU 2015

 

Sempena Hari Ibu 2015, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) akan menganjurkan Sambutan Hari Ibu peringkat Kebangsaan 2015 pada 10 Mei 2015. Bersempena dengan majlis tersebut dan seiring dengan Visi LPPKN dalam mengukuhkan keluarga ke arah pengwujudan masyarakat penyayang, satu tinjauan pendapat telah dijalankan pada 6 Mei 2015 bertempat di Mydin Mall, Gong Badak, Terengganu bagi mengumpulkan maklumat mengenai hubungan kekeluargaan dari segi aktiviti antara ibu dengan anak-anak, dan caragaya keibuan yang diamalkan di dalam keluarga.

1.         Profil Responden

  • Merujuk kepada Jadual 1, secara keseluruhannya, terdapat seramai 200 orang responden dari kalangan wanita yang telah berkahwin berjaya diliputi. Hasil analisa menunjukkan kebanyakan responden (26.5%) berumur antara 30 hingga 39 tahun. Majoriti responden adalah masih berkahwin (89.5%).
  • Daripada segi taburan etnik, majoriti responden adalah berbangsa Melayu iaitu seramai 98.5 peratus diikuti dengan bangsa cina iaitu 1.5 peratus.
  • Analisa mengikut tahap pendidikan pula menunjukkan separuh (53.5%) daripada responden berpendidikan peringkat Menengah.
  • Sementara itu, kebanyakan status pekerjaan responden adalah tidak bekerja iaitu pada 36.0%.


JADUAL 1

Profil Responden

  Bilangan Peratus (%)
Umur    
Bawah 30 tahun 46 23.0
30-39 tahun  53 26.5
40-49 tahun 49 24.5
50-59 tahun 40 20.0
60 tahun dan ke atas 12 6.0
     
Status Perkahwinan    
Masih berkahwin 179 89.5
Bercerai / berpisah  6 3.0
Janda 13 6.5
Tiada maklumat 2 1.0
     
Etnik    
Melayu 197 98.5
Cina  3 1.5
     
Agama    
Islam 197 98.5
Buddha 3 1.5
     
Sijil Tertinggi Persekolahan    
Tiada sijil persekolahan 4 2.0
Rendah 10 5.0
Menengah 107 53.5
Pendidikan Pra Universiti Dan Pasca Menengah Bukan Tertiari 12 6.0
Pendidikan Tertiari 134 32.5
Tiada Maklumat 2 1.0
     
Status Pekerjaan    
Majikan 4 2.0
Pekerja Kerajaan 54 27
Pekerja swasta 27 13.5
Bekerja sendiri 27 13.5
Pesara/pencen 6 3.0
Lain-lain 4 2.0
Tidak bekerja 72 36.0
Pelajar 6 3.0
     
Bilangan anak    
1-2 orang 77 38.5
3-4 orang 77 38.5
5 orang dan ke atas 46 23.0
     
Pendapatan Bulanan Isi Rumah    
Bawah RM1,000 44 22.0
RM1,000 - RM1,999 33 16.5
RM2,000 - RM2,999 46 23.0
RM3,000 - RM3,999 13 6.5
RM4,000 - RM4,999 22 11.0
RM5,000 - RM5,999 2 1.0
RM6,000 - RM6,999 11 5.5
RM7,000- RM7,999 3 1.5
RM8,000 - RM8,999 3 1.5
RM9,000 - RM9,999 4 2.0
RM10,000 dan ke atas 4 2.0
Tiada Maklumat 15 7.5


JADUAL 2

Peratusan Responden Mengikut Kekerapan Aktiviti Yang Dilakukan Bersama Anak-anak

Aktiviti Tidak Pernah Beberapa kali setahun

Beberapa kali

sebulan

Beberapa kali

seminggu

Setiap hari
Bersiar-siar 0 22.0 36.0 37.0 4.5
Bersenam / bersukan bersama 10.5 14.0 37.5 32.5 4.5
Menonton tv bersama 0.5 1.5 2.5 13.5 82.0
Menonton Wayang bersama 49.5 26.0 15.0 4.0 3.0
Membaca buku/ bercerita kepada anak 8.0 9.0 17.0 36.0 28.5
Bercuti/ melancong 6.5 68.0 19.0 5.5 0.5
Beribadat          
Makan bersama 0 1.5 3.0 7.5 88.0
Bermain permainan komputer 18.5 8.0 16.0 28.5 29.0

JADUAL 3

Peratusan Responden Mengikut Selang Masa Yang Diluangkan Bersama Anak-anak Dalam Sehari Pada Hari Ahad Hingga Khamis

Selang Masa Peratus
1-4 jam sehari 30.5
5-8 jam sehari 39.5
9-12 jam sehari 15.0
13-16 jam sehari 6.0
17-20 jam sehari 3.0
21-24 jam sehari 4.0
Tiada Maklumat 2.5


JADUAL 4

Peratusan Responden Mengikut Selang Masa Yang Diluangkan Bersama Anak-anak Dalam Sehari Pada Hujung Minggu (Jumaat Dan Sabtu)

Selang Masa Peratus
1-4 jam sehari 30.5
5-8 jam sehari 39.0
9-12 jam sehari 15.0
13-16 jam sehari 6.0

17-20 jam sehari

21-24 jam sehari

Tiada Maklumat

3.0

4.0

2.5

JADUAL 5

Peratusan Pendapat Responden Berkenaan Jumlah Masa Yang Mereka Luangkan Untuk Bersama Anak- anak

  Peratus
Tidak mencukupi 30.0
Mencukupi 55.5
Lebih daripada mencukupi 14.5

JADUAL 6
Peratusan Responden Mengikut Perkara yang Dilakukan Kepada Anak-anak

Perkara Tidak pernah Jarang-jarang Kadang-kadang Selalu
Memberi penghargaan/ memuji 0.5 4.0 15.5 79.0
Merotan/ memukul 38.0 40.5 16.0 4.0
Memeluk / mencium 2.0 4.5 12.5 80.5
Menjerit/ memarahi 11.5 29.5 46.0 11.5
Berbual-bual 0 2.0 1.0 97.0


JADUAL 7

Peratusan Responden Mengikut Perkara Yang Dirasakan Penting Kepada Anak-anak

Perkara Tidak penting Penting Sangat penting
Keputusan yang cemerlang 1.0 28.0 70.5
Mematuhi peraturan keluarga 0 35.5 64.5
Berdikari 0 32.5 67.5
Berbuat baik dan bertimbang rasa 0 16.0 84.0
Menjaga pergaulan 0 18.0 82.0
Bertanggungjawab 0 12.5 87.5
Keagamaan 0 7.5 92.5

JADUAL 8

Peratusan Responden Mengikut Nilai Teras Yang Diamalkan Dalam Cara gaya Keibuan

Nilai teras Tidak pernah Jarang-jarang Kadang-kadang Selalu
Kasih Sayang 0 0 2.0 98.0
Berakhlak mulia 0 0 2.0 98.0
Kemesraan hubungan sesama ahli keluarga, masyarakat & komuniti 0 0 6.5 93.5
Berilmu dan sentiasa mencari ilmu 0.5 1.0 5.5 93.0
Kesihatan dan keselamatan keluarga 0 0 5.0 95.0

JADUAL 9

Peratusan Responden Yang Rasa Dihargai dan Disayangi

  Peratus
Ya 99.0
Tidak 0.0
Tiada Maklumat 1.0


JADUAL 10

Perkara Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Membuatkan Responden Rasa Dihargai dan Disayangi

Perkara Peratus
Beri hadiah / duit /raikan hari jadi/hari ibu 35.0
Peluk cium daripada anak 25.0
Ambil berat (tanya khabar / telefon / layan ibu) 20.7
Keputusan cemerlang dalam peperiksaan / dengar kata / ucapan terima kasih 5.7
Anak hormati / sayangi 4.3
Belikan makanan kegemaran / makan bersama 2.9
Ambil berat kesihatan 1.4
Lain-lain 5.0