Bahasa :
A- A A+
Saiz Font :


PIAGAM PELANGGAN

PENGENALAN

LPPKN komited untuk melaksanakan program Pembangunan Keluarga, Reproduksi Manusia dan Kependudukan secara menyeluruh dan berkesan demi melahirkan keluarga yang berkualiti dan bangsa Malaysia yang progresif. Justeru, kami memberikan khidmat kami seperti berikut ;

PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA

Program Latihan & Pendidikan

 • SmartBelanjaLPPKNMemastikan purata tahap kualiti penganjuran latihan pembangunan keluarga berteraskan modul berada pada tahap 3 ke atas dalam skala 1 hingga 5 berdasarkan penilaian peserta.
 • Memastikan tahap kualiti penyampaian penceramah bagi latihan pembangunan keluarga berada pada tahap 3 ke atas dalam skala 1-5 berdasarkan penilaian peserta.
 • Memproses permohonan NGO bagi bantuan khas pra-perkahwinan “SMARTSTART” dalam tempoh 2 bulan dari tarikh permohonan diterima.
 • Memproses dan memberi maklum balas bagi permohonan agensi dan orang awam untuk program dan aktiviti pendidikan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.

Penyelidikan Kekeluargaan

 • Melaksanakan kajian kekeluargaan jangka pendek dalam tempoh 6 bulan dari tarikh arahan dikeluarkan

Unit Kaunseling

 • Tempoh menunggu untuk pendaftaran bagi sesi kaunseling atau konsultansi tidak lebih dari 10 minit.
 • Temujanji untuk sesi kaunseling atau konsultansi diberi dalam tempoh 3 hari bekerja.
 • Memastikan tahap kualiti kaunseling atau konsultansi berada pada tahap 3 ke atas dalam skala 1-5 berdasarkan penilaian peserta.
 • Maklumbalas bagi setiap sesi kaunseling atau konsultansi akan diberikan kepada pelanggan dalam tempoh tidak lebih dari 7 hari bekerja.
 • Memastikan kerahsiaan maklumat pelanggan dipelihara kecuali perkara-perkara yang mendatangkan mudarat kepada diri pelanggan atau orang lain dan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang seperti termaktub dalam Kod Etika Lembaga Kaunselor

PROGRAM REPRODUKSI MANUSIA

Khidmat Konsultansi & Sokongan

 • Terapi KetawaMemberikan khidmat konsultansi dan sokongan yang cekap, cepat, tepat, telus, mesra dan saksama kepada setiap pelanggan dengan pencapaian kualiti perkhidmatan yang melebihi pencapaian skala 3 ke atas dalam skala 1 hingga 5 berdasarkan kepada borang maklumbalas pelanggan.
 • Masa menunggu bagi mendapatkan perkhidmatan yang disediakan adalah tidak melebihi 45 minit sekiranya menepati masa temu janji yang telah ditetapkan.
 • Memberikan perkhidmatan kafe@TEEN yang berkesan dengan tahap kepuasan seperti berikut:
 • Program outreach - Pencapaian skala 3 ke atas dalam skala 1 hingga 5 berdasarkan Borang Maklumbalas
 • Pelanggan Program klinik statik – aduan tidak melebihi 10%.

 Khidmat Konsultansi & Sokongan

 • Pemeriksaan dan keputusan ujian diagnostik akan dikeluarkan mengikut tempoh berikut :
 • Pap smear - tidak melebihi 3 minggu
 • Pemeriksaan payu dara/testis – tidak melebihi 30 minit
 • Subfertiliti - tidak melebihi sebulan
 • Pakej saringan kesejahteraan – tidak melebihi 1 jam

Pengurusan Perancang KeluargaPVHPV

 • Tidak melibatkan tatacara pembedahan - tidak melebihi 30 minit,
 • Melibatkan tatacara pembedahan - tidak melebihi 2 jam,
 • Mendaftar permohon yang layak mendapatkan subsidi mamogram dalam tempoh tidak melebihi 45 minit.penduduk